Modell D

Theratrade er leverandør av nye romaskiner fra Concept2.

Modell D fås med Performance Monitor PM5. Maskinen kan sammenkobles med de fleste pulsbelter for optimal pulskontroll og har mulighet for trådløs sammenkobling med andre maskiner.

Pris:
Modell D PM5 kr 10 980 (inkl. mva)

Tekniske data:
Vekt: 25.85 kg
Sittehøyde: 0.36 m
Brukervekt: < 220 kg
Plassbruk ferdigmontert: 2.41 m x 0.61 m
Plassbruk sammenslått: 0.64 m x 0.84 m x 1.35 m

Om Concept2 Indoor Rower

Concept2 Indoor Rower er verdens beste romaskin og blir brukt av mosjonister og profesjonelle roere over hele verden. Det nye og forbedrede designet er tuftet på mange års erfaring med roing. Vi leverer modell D med Performance Monitor.